สรุปเงื่อนไขลดค่าไฟฟ้า 150 บาท เช็ครายละเอียดทั้งหมด แบบเข้าใจง่าย รวมไว้ที่นี่ครบ

สรุปเงื่อนไขลดค่าไฟฟ้า ข่าวดีสำหรับคนไทยที่เจอปัญหาเดือดร้อนจาก “ค่าไฟแพง” ต้อนรับฤดูร้อน หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนระยะเร่งด่วน ที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนราคาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ตามที่กระทรวงพลังงาน เป็นผู้เสนอ โดยที่ประชุมได้อนุมัติการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รวม 11,112 ล้านบาท ซึ่งมาตรการเร่งด่วนนั้น เป็น 1 ใน 2 สองมาตรการที่ผ่านการเห็นชอบครั้งนี้ มีกรอบวงเงินรวม 3,510 ล้านบาท

สรุปเงื่อนไขลดค่าไฟฟ้า

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ลดค่าไฟ 150 บาท

กระทรวงพลังงานแจ้งรายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือประชาชนระยะเร่งด่วนเป็นมาตรการช่วยเหลือ ประชาชนในส่วนของค่าไฟฟ้า ซึ่งได้รับผลกระทบจากต้นทุนราคาเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น และสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่สูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ในหลายพื้นที่ของประเทศ ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 6% ดังนี้

  • เป็นผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ
  • เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน

วงเงินลดค่าไฟต่อราย

  • วงเงินช่วยเหลือเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน 150 บาทต่อราย (เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ระยะเวลาการช่วยลดค่าไฟ

  • การช่วยเหลือเพียงแค่ 1 เดือนเท่านั้น คิดเฉพาะรอบบิลเดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นช่วงเดือนที่มีสถิติความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ

จำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ลดค่าไฟ

  • การช่วยเหลือค่าไฟฟ้าครั้งนี้ ประเมินว่า จะครอบคลุมประชาชนจำนวน 23.40 ล้านรายทั่วประเทศ

อ้างอิงจากเว็บไซต์ : thansettakij

อ่านข่าวต่อ : ข่าว