เตือน! ขนมควันทะลัก ใส่ไนโตรเจนเหลว อันตรายใกล้ตัวสูดดมเสี่ยงหมด

ขนมควันทะลัก ไนโตรเจนเป็นก๊าซที่มีอยู่ในบรรยากาศโดยมีมากถึง 78% ซึ่งมีมากกว่าออกซิเจนที่มนุษย์ให้หายใจกว่าเท่าตัว โดยออกซิเจนมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 21% เท่านั้น ไนโตรเจนเป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ และไม่เป็นพิษ สามารถใช้ในการแปรรูปอาหาร ล้างระบบปรับอากาศ และใช้เป็นสารทำความเย็นได้ หรือแม้แต่ใช้ในการเติมให้กับยางเครื่องบิน

ขนมควันทะลัก ใส่ไนโตรเจนเหลว

การเติมไนโตรเจนเหลวลงไปในอาหารโดยตรงอันตรายมาก

ในปัจจุบันไนโตรเจนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการนำมาใช้กับอาหารในลักษณะที่แปลกใหม่ คือ การเติมไนโตรเจนเหลวลงไปในอาหารโดยตรง โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นขนม ของหวาน เพื่อเป็นการเพิ่มความน่าสนใจ ดึงดูดผู้บริโภค เนื่องจากอุณหภูมิที่เย็นจัดของไนโตรเจนจะทำให้ขนมที่ถูกเติมไนโตรเจนนั้นแข็งตัว และเกิดเอกลักษณ์ที่ชวนจดจำคือ เกิดควันทะลักท่วมขนมนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามขนมควันทะลักเหล่านี้นั้นในเชิงความเป็นพิษจากไนโตรเจนอาจจะไม่มีผลเสียใดๆ เพราะไนโตรเจนจะระเหยออกไปจนหมดไม่หลงเหลือในอาหาร แต่ภัยจากไนโตรเจนที่อาจถูกมองข้ามไปคือ การสัมผัส การสัมผัสไนโตรเจนโดยตรงนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เนื่องจากอุณหภูมิที่เย็นจัดของไนโตรเจน หรือกว่า -196 องศาเซลเซียส หากสัมผัสโดยตรงเนื้อเยื่อจะถูกทำลายอย่างรุนแรง รวมถึงการสัมผัสทางการหายใจระบบทางเดินหายใจอาจถูกทำลายได้อย่างรุนแรง และอาการเหล่านี้ยังนำไปสู่อาการแทรกซ้อนอื่นๆ ได้ เช่น การตกเลือด การติดเชื้อ แผลเป็น รอยดำใต้ผิวหนัง เป็นต้น นอกจากนี้ไนโตรเจนยังเป็นก๊าซที่สามารถทำให้ขาดอากาศหายใจได้ เนื่องจากตัวมันสามารถแทนที่ของอากาศได้

ขนมควันทะลัก ใส่ไนโตรเจนเหลวบริโภคได้ แต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

สำหรับขนมควันทะลักนั้นสามารถบริโภคได้ แต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเติมไนโตรเจนลงไปใหม่ๆ ปริมาณไนโตรเจนยังสูงซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระวัง การบริโภคขนมควันทะลักที่ปลอดภัยจะต้องรอให้ไนโตรเจนระเหยออกไปจากขนมควันทะลักให้หมดเสียก่อนจึงจะบริโภคได้ เพราะการบริโภคขนมควันทะลักในขณะที่ยังคงมีควันที่เกิดจากไนโตรเจนพวยพุ่งนั้น อาจทำให้ได้รับการสัมผัสไนโตรเจนเหลวโดยตรง ผลคือบาดเจ็บจากความเย็นจัดของไนโตรเจนเหลว ส่วนอีกด้านในมุมของผู้ประกอบการที่ประกอบอาหาร หรือขนมควันทะลักเหล่านี้ก็ต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการนำไนโตรเจนเหลวมาใช้งาน โดยต้องมีการจัดเก็บในที่มิดชิดและปลอดภัย ถังบรรจุต้องหมั่นตรวจสอบอยู่เสมอ และควรศึกษาการใช้งานไนโตรเจนเหลว รวมถึงปริมาณที่เหมาะสมในการใช้กับอาหาร นอกจากนี้ยังต้องมีเครื่องปกป้องร่างกายจากไนโตรเจนเหลวด้วย อีกข้อสังเกตที่มองข้ามไม่ได้คือ ความบริสุทธิ์ของไนโตรเจนเหลวที่นำมาใช้ในขนมควันทะลัก หากไม่ใช่ไนโตรเจนบริสุทธิ์แล้วนำไปใช้กับขนมควันทะลักนั้น ผู้บริโภคอาจได้รับสารอื่นๆ ที่อาจตกค้างอยู่ในขนมควันทะลักได้เช่นกัน ดังนั้น ขนมควันทะลักนั้นสามารถบริโภคได้ แต่ต้องมีความระมัดระวังอย่างยิ่งในการบริโภค ส่วนในกรณีของเด็กนั้น ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิดในขณะที่บริโภคขนมควันทะลักเพื่อป้องกันอันตรายของเด็กๆ จากไนโตรเจนเหลว ซึ่งอาจเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กๆ

อ้างอิงจากเว็บไซต์ : https://www.prachachat.net/general/news-1183779

อ่านข่าวต่อ : ข่าว