โพลเลือกตั้ง 66 ระบุ 3 เรื่องด่วน

โพลเลือกตั้ง 66 ระบุ 3 เรื่องด่วนที่ต้องการให้รัฐบาลใหม่เร่งดำเนินการ คือ ลดค่าครองชีพ-เพิ่มสวัสดิการ-เพิ่มค่าแรง วันที่ 3 พ.ค.2566 นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เปิดเผยในงานสัมมนา โค้งสุดท้าย เลือกตั้ง 66 ดีเบต…นโยบายเศรษฐกิจ กับ 9 พรรคการเมือง ซึ่งจัดร่วมกับ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ว่า จากการสำรวจความคิดเห็น ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.ปี 2566 จำนวน 2,000 ตัวอย่างเกี่ยวกับ ความคาดหวัง 8 นโยบายเศรษฐกิจ ของพรรคการเมืองพบว่า

โพลเลือกตั้ง 66
  1. นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 นโยบายแรก ที่ประชาชนต้องการมากที่สุด ได้แก่ การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ เช่น เพิ่มเป็น 450-600 บาท/วัน ,ขึ้นอัตราเงินเดือน เช่น วุฒิปริญญาตรีเพิ่มเป็น 25,000 บาท/เดือน และเพิ่มเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ เช่น 1,000-5,000 บาท/เดือน
  2. นโยบายจ้างงาน คือสร้างตำแหน่งงานใหม่ให้ผู้สูงอายุ ,นำผู้ประกอบอาชีพอิสระ เข้าระบบประกันสังคม และเบิกเงินผู้ประกันตน 30% มาใช้ก่อนได้
  3. นโยบายลดค่าครองชีพ คือ ลดค่าไฟฟ้า ,ลดราคาน้ำมัน และ ลดราคาแก๊สหุงต้ม
  4. นโยบายแก้ปัญหาหนี้สิน คือ พักหนี้ 3 ปี คนละไม่เกิน 1 ล้านบาท ,เปิดให้สมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)และสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนำเงินสมทบส่วนหนึ่ง เช่น ไม่เกิน 30% ออกมาซื้อบ้าน/ลดหนี้บ้านได้ และยกเลิกหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  5. นโยบายสวัสดิการ คือตรวจสุขภาพฟรี ,รักษาฟรีทุกโรค บัตรทอง 30 บาทพลัส และจัดงบอุดหนุนซ่อมบ้านผู้สูงอายุ
  6. นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ คือ จัดงบพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว,งบพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวและ พัฒนาแพลตฟอร์มท่องเที่ยวสัญชาติไทย
  7. นโยบายเกษตร คือสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ,ประกันรายได้ และให้เงินอุดหนุนกลุ่มเกษตรกร เช่น ปีละ 100,000 บาทต่อ
  8. นโยบายช่วยเหลือเอสเอ็มอี คือการเข้า เข้าถึงทุน ,ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อเดือน ชำระดอกเบี้ยภายใน 6 เดือนถึง 3 ปี และหวย SME ซื้อสินค้า SME แถมหวย

นายธนวรรธน์ กล่าวว่า นโยบายที่ต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่ดำเนินการเร่งด่วน 3 อันดับแรก คือ 1.ลดค่าครองชีพของประชาชนให้อยู่ในระดับเหมาะสม 2.เพิ่มเติมสวัสดิการในด้านต่างๆให้กับประชาชน โดยเฉพาะสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและเบี้ยผู้สูงอายุและ 3.เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ส่วนนโยบายที่รองลงมา เช่น แก้ไขปัญหาความยากจน-ปัญหาหนี้สิน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ เป็นต้น

ขอบคุณแหล่งที่มา : khaosod

อ่านข่าวต่อ : หน้าแรก