โควิด หลบภูมิเก่งติดง่าย ย้ำวัคซีนคือทางออก

โควิดยุคนิวนอร์มอล ในปัจจุบันโควิดยังอยู่ในสังคมและมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแม้จะมีการระบาดใหญ่มานานแล้วตั้งแต่ปลายปี 2019 ในช่วงการระบดใหญ่เป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียอย่างมหาศาลเนื่องจากเป็นโรคที่อุบัติใหม่ ซึ่งโรคโควิด คือ โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์โคโรนา (corona) เป็นโรคระบาดที่ติดต่อผ่านทางเดินหายใจ และการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ จากผู้ป่วย โดยในช่วงที่มีการระบาดใหญ่นั้น โควิดได้คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปจำนวนมาก รวมถึงประเทศไทย

โควิดยุคนิวนอร์มอล หลบภูมิเก่งติดง่าย ย้ำวัคซีนคือทางออก

โควิดยุคนิวนอร์มอล การระบาดจึงเปลี่ยนไป และยังมีรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆ

แต่อย่างไรก็ตามการควบคุมโควิดของทั่วโลกนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการผลิตวัคซีนที่เพียงพอต่อประชาการทำให้การระบาดใหญ่สิ้นสุดลง โดยหลังจากการระบาดใหญ่โลกจึงก้าวเข้าสู่ยุคนิวนอร์มอล หรือการใช้ชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งวิถีชีวิตแบบใหม่เกิดจากการที่ผู้คนต้องปรับตัวเพื่อปกป้องตนเองจากโรคระบาด ดังนั้นพฤติกรรมเดิมๆ ที่เคยปฎิบัติเป้นกิจวัตรก่อนที่จะมีการระบาดจึงเปลี่ยนไป และยังมีรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น ในยุคนิวนอร์มอลจะมีการทำงานที่บ้าน หรือ work from home เกิดขึ้นเพื่อลดการติดเชื้อ การชอปปิ้งผ่านทางออนไลน์ การติดต่อสื่อสารรวมถึงการประชุมกันโดยใช้ช่องทางออนไลน์ การเว้นระยะห่าง การรักษาความสะอาดที่รัดกุมขึ้น การใช้แอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดที่มากขึ้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเกิดขึ้นในยุคนิวนอร์มอลที่มีโควิดเป็นภูมิหลัง แต่ถึงแม้การระบาดใหญ่จะผ่านไป แต่โควิดเองยังมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ การก่อโรคอาจมีความรุนแรงน้อยลงในผู้ที่มีความแข็งแรง แต่กับผู้ป่วย หรือร่างกายไม่แข็งแรงโควิดยังคงสร้างปัญหาได้เสมอ นอกจากนี้การพัฒนาตัวเองของโควิดยังทำให้โควิดหลบภูมิได้ดีขึ้น และแพร่เชื้อได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนที่เป็นสายพันธุ์หลัก

การหลบภูมิ โควิทในยุคนิวนอร์มอล ทำได้อย่างไรบ้าง?

การหลบภูมินั้นหมายถึง เชื้อไวรัสโควิดที่สามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ถูกสร้างขึ้นจากการติดโควิดในอดีต ซึ่งความสามารถในการหลบภูมินี้ทำให้ผู้ติดเชื้ออาจมีอาการป่วยที่รุนแรงได้ หนึ่งในทางป้องกันที่สำคัญและจำเป็นคือ การได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ยิ่งในยุคนิวนอร์มอลเช่นนี้ การได้รับวัคซีนจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีก โดยในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดมากมายเป็นทางเลือกให้ประชาชนได้ฉีด ทางสาธารณสุขเองก็ยังคงเน้นย้ำว่าการได้รับวัคซีนที่เหมาะสมเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ปลอดภัยจากโควิด ดังนั้น การรับวัคซีนจึงเป็นทางออกที่สำคัญสำหรับการป้องกันการหลบภูมิของเชื้อไวรัสโควิด สำหรับในประเทศไทยมีวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนแล้ว หลักๆ ดังนี้ วัควีนซิโนแวค แอสตร้าเซเนก้า ซิโนฟาร์ม โมเดอร์นา และไฟเซอร์ เป็นต้น 

การใช้ชีวิตในยุคนิวนอร์มอลเช่นนี้นอกจากจะต้องปรับพฤติกรรมหลายๆ อย่างเพื่อลดโอกาสติดเชื้อไวรัสโควิดแล้วนั้น การฉีดวัคซีนเองก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะละเลยไม่ได้เช่นกันหากว่าเรายังต้องรับมือกับไวรัสโควิดที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอและหลบภูมิเก่งขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นชีวิตในยุคนิวนอร์มอลจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีวัคซีนเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นตัวป้องกันให้ปลอดภัยจากโควิดมากยิ่งขึ้น

อ้างอิงจากเว็บไซต์ : https://www.terrabkk.com/articles/197696/

อ่านข่าวต่อ : ข่าว